+382 20 67 42 77

Vojislavljevića bb, Dahna, Podgorica, Crna Gora

info@knjaz.me

Zaštita privatnosti podataka ličnosti

Knjaz d.o.o. Podgorica može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika našeg sajta (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Knjaz d.o.o. Podgorica poštuje anonimnost i privatnost korisnika naseg web sajta.

Knjaz d.o.o. Podgorica može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika Knjaz arhiva, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Cookies – kolačići

Ovaj veb sajt koristi kolačiće. Kolačići se koriste za personalizaciju sadržaja. Ako nastavite da koristite naše veb stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim. Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost.

Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. U svakom trenutku pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Crne Gore kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17) i Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta /EU/ 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka:

•    pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
•    pravo na zahtevanje ispravke podataka,
•    pravo na brisanje podataka,
•    pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
•    pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

Pravo na izmene sadržaja i usluga

Knjaz d.o.o. Podgorica zadržava pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na ovom web sajtu bez prethodne najave.

Sajt možemo učiniti privremeno nedostupnim kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmene sadržaja.

Knjaz d.o.o. Podgorica zasniva ovu izjavu na Politici privatnosti i zaštite ličnih podataka Knjaz arhiv (staviti kao link).

 

Kontakt

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: Knjaz d.o.o. Evropska br.2, Podgorica 81000, sa napomenom “Obrada ličnih podataka” ili putem e-mejla info@knjaz.me.