+382 20 67 42 77

Vojislavljevića bb, Dahna, Podgorica, Crna Gora

info@knjaz.me

Lični podaci zaposlenih, kao i lični podaci do kojih Knjaz arhiv dolazi u okviru aktivnosti pružanja svojih usluga, neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17). Izuzetak predstavlja zahtjev istražnih organa Republike Crne Gore gde je Knjaz arhiv, obavjezan da raspoložive lične podatke dostavi istražom organu Republike Crne Gore, na njegov pisani zahtjev sa navedenim pravnim osnovom.

Knjaz arhiv, je primenio sve potrebne mjere zaštite ličnih podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i pravilima dobre prakse, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedozvoljenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Lični podaci se u okviru Knjaz arhiva ne koriste u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom, niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da naruši privatnost ili bude štetan prema licima čiji se podaci čuvaju.

Lica koja koriste podatke su: zaposleni unutar Knjaz arhiva, koji imaju ovlašćenje za korišćenje ličnih podataka i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje ovih podataka.

Nakon promjene ličnih podataka zaposleni imaju obavezu da o ovoj promjeni obaveste rukovodioca Knjaz arhiva.

Knjaz arhiv zadržava pravo da svoju Politiku privatnosti promeni, u bilo koje vreme, bez prethodne saglasnosti korisnika.