+382 20 67 42 77

Vojislavljevića bb, Dahna, Podgorica, Crna Gora

info@knjaz.me

 

Sigurnost

Posjedujemo interne akte firme koji regulišu zakonito obavljanje djelatnosti zaštite, kojima su obuhvaćeni svi radni procesi iz domena bezbjednosti i zaštite.

Lampertz soba

eArhiva Data centar je smješten u Lampertz sistemskoj sali, koja je opremljena sa rack ormanima. Svaki rack orman je visine 42U na kojima se može smjestiti gotovo neograničena količina podataka. Data centar će biti rangiran sa TIER 3, što garantuje raspoloživost sistema 99,99% na godišnjem nivou, a predviđen je i projektovan za pružanje usluga velikim kompanijama.

 

Lampertz sistem sala predstavlja na području sistemske sigurnosti najviši standard fizičke i tehničke zaštite informacionih i komunikacionih sistema, što potvrđuju certifikatom ECB – S. Sigurna sistem sala Lampertz nudi najviši nivo zaštite od požara, izliva vode, prašine, korozivnih plinova i tečnosti, eksplozije, rušenja, elektromagnetnih udara, neovlaštenog dostupa, provala i vandalizama te drugih uticaja iz okoline. Omogućuje optimalnu zaštitu kompjuterskih centara, pri čemu te zaštite nije potrebno osiguravati posebnim građevinskim konstrukcijama.

  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img

Pristup čuvanoj skladištenoj građi je zaštićen autorizovanim pristupima, zaštićenim prostorima i evidencijama, kao i unikatnim bar code-sistemima, kojima imaju pristup samo ovlašćena lica. Na svakom ulazu u skladište se nalazi autorizovani bar cod – čitač koji se detektuje karticom koja se provlači kroz isti a koju posjeduje samo lice koje ima autorizovani pristup skladištenoj građi – odnosno zapošljeno lice u firmi.

Navedenim bar code-sistemom je zaštićena bilo kakva zloupotreba ili provala u zaštićene skladišne prostorije. Instalirani terminali su povezani sa svim pristupima kako video nadzora tako fizičkih kontakata preko monitoring centra što omogućava stalno multifunkcionalno praćenje postupanja sa preuzetom skladištenom građom.

Digitalna dokumentacija je zaštićena

postupcima identifikacije

SSL protokolom za zaštitu prenosa podataka

sigurnosnim kopijama i udaljenim sigurnim lokacijama

Preuzimanje postojeće dokumentacije naručioca uključuje:

označavanje svih skladišnih jedinica za preuzimanje

stvaranje popisa tehničkih jedinica koje su sada uskladištene kod naručioca, na temelju postojećih oznaka na tehničkim skladišnim jedinicama

utovar cjelokupne građe u vozilo eArhive

transport na lokaciju eArhiva skladišta i smještaj na police u skladištu

Bezbjednost i zaštita samog skladišta su u skladu sa: opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u firmi, organizovanom unutrašnjom službom za bezbjednost i zaštitu na vršenju poslova fizičko-tehničkog obezbjeđenja i obezbjeđenja transporta skladištene građe, angažovanost najeminentnijih stručnih lica na zakonitom regulisanju bezbjednosti i zaštite firme.

Knjaz doo je osnovao sopstvenu firmu za bezbjednost i zaštitu „KNJAZ SECURITY“ čija se funkcija zasniva na zaštiti lica imovine klijenata i objekta Knjaz doo, implicirajući neophodnost uspostavljanja i održavanja odgovarajućeg visokog nivoa bezbjednosti i zaštite.

Činjenice u vezi sa sigurnošću

Donešen standard firme „Knjaz“ koji omogućava objektivnu procjenu kvalitetnog bavljenja poslovima tehničke zaštite.u vozilo eArhive

Opremljenost objekta u kojem se čuva i skladišti skladištena građa sa savremenim sistemima tehničke zaštite u skladu sa zakonskom regulativom, standardom Firme „Knjaz“, međunarodno prihvaćenim standardima EU, kao i pravilima tehničke struke.

Postojanost internih akata firme koja regulišu zakonito obavljanje djelatnosti zaštite, kojima su obuhvaćeni svi radni procesi iz domena bezbjednosti i zaštite (opšti i pojedinačni interni akti, statut, upustvo smjernice, plan zaštite u skladu sa zakonom, projekat tehničke zaštite, revizija projekta tehničke zaštite, plan zaštite i spašavanja, pravilnici, procedure, upustva, naredbe i rješenja, normativi odluke i dr.).

Uspostavljena maksimalna zaštita - kategorizacija nivoa 5, koja podrazumijeva da sadrži kompleksan alarmni sistem sa nadzorom sa jednog mjesta, kao i dežurne saradnike za fizičko obezbjeđenje u smjenama cjelodnevnog dežurstva na objektima firme.

Tehnička zaštita: sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, alarmni protivprovalni sistem, sistem dojave požara

Donešen plan zaštite i spašavanja u skladu sa zakonskom regulativom, kojim su definisane mjere protivpožarne zaštite. Obezbjeđeni svi zakonski preduslovi za bezbjedan boravak i rad zaposlenih lica u objektu firme.

Adekvatno obučeni i stručno osposobljeni pripadnici fizičko-tehničkog obezbjeđenja za rad kao i uspostavljena saradnja sa nadležnim službama bezbjednosti (MUP, Uprava policije, služba zaštite i dr.).

ISO 9001

ISO 9001:2008 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

ISO 27001

ISO 9001:2008 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

ECB-S

ECB-S je međunarodni standard za optimalnu, modularnu, ‘High Availability’ sobu predviđenu za data centre i lokacije IT sistema. Uključuje garanciju zaštitu od vatre (testirane na temperaturama do 1090 Celzijusa), eksplozije, vode, prašine, korozivnih vatrenih gasova, neovlašćenog pristupa, padajućeg otpada , kao i EMC zaštitu.