+382 20 67 42 77

Vojislavljevića bb, Dahna, Podgorica, Crna Gora

info@knjaz.me

Digitalno arhiviranje

Skeniramo poslovnu dokumentaciju i smještamo je na platformama visokog kvaliteta i sigurnosti, omogućavajući klijentima zaštićen pristup njihovom digitalnom sadržaju.

Proces skeniranja

Usluga digitalnog arhiviranja podrazumijeva skeniranje i čuvanje u digitalnom obliku poslovne dokumentacije klijenta.
Proces skeniranja dokumentacije je praćen visokokvalitetnom opremom koja podrazumijeva tri protočna produkcijska skenera opremljena pripadajućim softverskim alatima, kapaciteta skeniranja i do 50.000 listova po uređaju, dnevno. Nakon pripreme dokumentacije i samog skeniranja, odlaganje se vrši u obliku dogovorenom sa naručiocem.
Sigurnost skladištene dokumentacije se ogleda u sistem sali Lampertz koja predstavlja, na području sistemske sigurnosti, najviši standrad fizičke i tehničke zaštite informacionih i komunikacionih sistema, što potvrđujemo i sertifikatom ECB – S.

Način pristupa digitalizovanim dokumentima

Klijentu je pristup digitalizovanim dokumentima omogućen sa udaljene lokacije, sa personalnog računara pomoću aplikacije eArhiva. Dokumentima se može pristupati brzo i jednostavno, mogu se pregledavati ili slati na dalju obradu. Elektronska arhiva je sigurno i trajno smještena, a rastom arhive bitno se povećava upotrebljivost i ekonomska isplativost takvog načina arhiviranja. Efikasnost i učinkovitost se ogleda u skraćenom vremenu traženje dokumentacije i direktnom, ”na klik” pristupu važnim digitalnim fajlovima. Sigurnost pristupa se obezbjeđuje instalacijom posebnih sertifikata kojima se pristupa postupkom identifikacije (korisničkim imenom i lozinkom), a takođe, sva komunikacija između klijentske aplikacije sa jedne, i servera sa druge strane, je zaštićena preko SSL (Secure Socket Layer) protokola.

  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img
  • mkd-slider-img

Zainteresovani ste za digitalno arhiviranje? Naš tim je uvijek na raspologanju da vas kontaktira, uputi i ponudi pravi paket za poboljšanje vašeg poslovanja!

Za puno iskorištavanje skenerske opreme koristimo timove za:

  • Pripremu dokumentacije – proces u kojem se poslovna dokumentacija oslobađa od svih metalnih spajalica i pretvara u slobodne listove
  • Skeniranje dokumentacije – prolaz pojedinačnih dokumenata kroz skener, prema unaprijed zadanim definicijama skenerske aplikacije za pojedinu dokumentaciju
  • Odlaganje dokumentacije – vrši se nakon skreniranja u obliku dogovorenom s Naručiocem.
Kontaktirajte nas!