Sigurnost

Posjedujemo interne akte firme koji regulišu zakonito obavljanje djelatnosti zaštite, kojima su obuhvaćeni svi radni procesi iz domena bezbjednosti i zaštite.

Lampertz soba

eArhiva Data centar je smješten u Lampertz sistemskoj sali, koja je opremljena sa rack ormanima. Svaki rack orman je visine 42U i na njima se može smjestiti vaša cjelokupna IT infrastruktura. Data centar je ranga TIER 3, što garantuje raspoloživost sistema 99,99% na godišnjem nivou. Predviđen je za pružanje usluga velikim kompanijama.

Najviši standard fizičke i tehničke zaštite informacionih i komunikacionih sistema, što potvrđujemo certifikatom ECB – S. Sigurna sistem sala Lampertz nudi najviši nivo zaštite od požara, izliva vode, prašine, korozivnih plinova i tečnosti, eksplozije, rušenja, elektromagnetnih udara, neovlaštenog dostupa, provala i vandalizama, te drugih uticaja iz okoline. 

Sigurnost skladištenja

Pristup

Pristup čuvanoj skladištenoj građi čuva se autorizovanim pristupima, zaštićenim prostorima i evidencijama, kao i unikatnim bar-code sistemima, kojima samo ovlašćena lica imaju pristup. Na svakom ulazu u skladište nalazi se autorizovani bar-code čitač koji se aktivira karticom. Kartice posjeduju samo lica koja imaju autorizovani pristup skladištenoj građi – odnosno zapošljena lica u našoj firmi.

Zaštita od provale

Navedenim bar-code sistemom sprječava se bilo kakva zloupotreba ili provala u zaštićene skladišne prostorije. Instalirani terminali povezani su preko monitoring centra sa svim pristupima, kako video nadzora, tako i fizičkih kontakata. Time se omogućava stalno multifunkcionalno praćenje postupanja sa preuzetom skladištenom građom.

Digitalna zaštita

Zaštita digitalne dokumentacije sprovodi se na minimum 3 načina:

1) postupkom identifikacije

2) SSL protokolom za zaštitu prenosa podataka

3) sigurnosnim kopijama i udaljenim sigurnim lokacijama

Sigurnost zgrade

Bezbjednost i zaštita samog skladišta su u skladu sa: opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u firmi, organizovanom unutrašnjom službom za bezbjednost i zaštitu na vršenju poslova fizičko-tehničkog obezbjeđenja i obezbjeđenja transporta skladištene građe, angažovanost najeminentnijih stručnih lica na zakonitom regulisanju bezbjednosti i zaštite firme.

Knjaz doo je osnovao sopstvenu firmu za bezbjednost i zaštitu „KNJAZ SECURITY“ čija se funkcija zasniva na zaštiti lica imovine klijenata i objekta Knjaz doo, implicirajući neophodnost uspostavljanja i održavanja odgovarajućeg visokog nivoa bezbjednosti i zaštite.

Bezbjednost i zaštita samog skladišta su u skladu sa: opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u firmi, organizovanom unutrašnjom službom za bezbjednost i zaštitu na vršenju poslova fizičko-tehničkog obezbjeđenja i obezbjeđenja transporta skladištene građe, angažovanost najeminentnijih stručnih lica na zakonitom regulisanju bezbjednosti i zaštite firme.

Knjaz doo je osnovao sopstvenu firmu za bezbjednost i zaštitu „KNJAZ SECURITY“ čija se funkcija zasniva na zaštiti lica imovine klijenata i objekta Knjaz doo, implicirajući neophodnost uspostavljanja i održavanja odgovarajućeg visokog nivoa bezbjednosti i zaštite.

Činjenice o sigurnosti zgrade

Donešen standard firme „Knjaz“ koji omogućava objektivnu procjenu kvalitetnog bavljenja poslovima tehničke zaštite u vozilo eArhive.

Opremljenost objekta u kojem se čuva i skladišti skladištena građa sa savremenim sistemima tehničke zaštite u skladu sa zakonskom regulativom, standardom Firme „Knjaz“, međunarodno prihvaćenim standardima EU, kao i pravilima tehničke struke.
Postojanost internih akata firme koja regulišu zakonito obavljanje djelatnosti zaštite, kojima su obuhvaćeni svi radni procesi iz domena bezbjednosti i zaštite (opšti i pojedinačni interni akti, statut, upustvo smjernice, plan zaštite u skladu sa zakonom, projekat tehničke zaštite, revizija projekta tehničke zaštite, plan zaštite i spašavanja, pravilnici, procedure, upustva, naredbe i rješenja, normativi odluke i dr.).
Uspostavljena maksimalna zaštita – kategorizacija nivoa 5, koja podrazumijeva da sadrži kompleksan alarmni sistem sa nadzorom sa jednog mjesta, kao i dežurne saradnike za fizičko obezbjeđenje u smjenama cjelodnevnog dežurstva na objektima firme.
Tehnička zaštita: sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, alarmni protivprovalni sistem, sistem dojave požara.
Donešen plan zaštite i spašavanja u skladu sa zakonskom regulativom, kojim su definisane mjere protivpožarne zaštite. Obezbjeđeni svi zakonski preduslovi za bezbjedan boravak i rad zaposlenih lica u objektu firme.
Adekvatno obučeni i stručno osposobljeni pripadnici fizičko-tehničkog obezbjeđenja za rad kao i uspostavljena saradnja sa nadležnim službama bezbjednosti (MUP, Uprava policije, služba zaštite i dr.).

Činjenice o sigurnosti zgrade

Donešen standard firme „Knjaz“ koji omogućava objektivnu procjenu kvalitetnog bavljenja poslovima tehničke zaštite.u vozilo eArhive.
Opremljenost objekta u kojem se čuva i skladišti skladištena građa sa savremenim sistemima tehničke zaštite u skladu sa zakonskom regulativom, standardom Firme „Knjaz“, međunarodno prihvaćenim standardima EU, kao i pravilima tehničke struke.
Postojanost internih akata firme koja regulišu zakonito obavljanje djelatnosti zaštite, kojima su obuhvaćeni svi radni procesi iz domena bezbjednosti i zaštite (opšti i pojedinačni interni akti, statut, upustvo smjernice, plan zaštite u skladu sa zakonom, projekat tehničke zaštite, revizija projekta tehničke zaštite, plan zaštite i spašavanja, pravilnici, procedure, upustva, naredbe i rješenja, normativi odluke i dr.).
Uspostavljena maksimalna zaštita – kategorizacija nivoa 5, koja podrazumijeva da sadrži kompleksan alarmni sistem sa nadzorom sa jednog mjesta, kao i dežurne saradnike za fizičko obezbjeđenje u smjenama cjelodnevnog dežurstva na objektima firme.
Tehnička zaštita: sistem video nadzora, sistem kontrole pristupa, alarmni protivprovalni sistem, sistem dojave požara.
Donešen plan zaštite i spašavanja u skladu sa zakonskom regulativom, kojim su definisane mjere protivpožarne zaštite. Obezbjeđeni svi zakonski preduslovi za bezbjedan boravak i rad zaposlenih lica u objektu firme.
Adekvatno obučeni i stručno osposobljeni pripadnici fizičko-tehničkog obezbjeđenja za rad kao i uspostavljena saradnja sa nadležnim službama bezbjednosti (MUP, Uprava policije, služba zaštite i dr.).

Sertifikati

ISO 9001

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

ISO 27701:2019

Zaštita privatnosti sve je veća društvena potreba u svijetu. Nadovezujući se na zahjteve ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 pruža zahteve i pomaže kompanijama da upravljaju rizicima privatnosti koji se odnose na lične podatke (PII). Takođe može pomoći kompanijama da se pridržavaju GDPR -a, kao i drugih propisa o zaštiti podataka.

ISO 15489-1:2019

ISO 15489-1 definiše pojmove i principe od kojih se polazi prilikom stvaranja, obuhvatanja i upravljanja dokumentarnim materijalom koji se stvara. ISO 15489-1:2016 se primjenjuje na za stvaranje, dobijanje i upravljanje dokumentarnim materijalom s obzirom na strukturu ili formu, u okviru svih vrsta poslovanja i tehnološkog okruženja, tokom vremena.

Uvjerite se sami

Saznajte sve o prednostima proizvoda Knjaz eArhiva na prezentaciji posvećenoj vašem biznisu.